Dowód ubezpieczenia

EWUŚ

Od dnia 02 stycznia 2013 roku funkcjonuje bezpłatna Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców (EWUŚ), tj. system umożliwiający weryfikację uprawnień pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej. Z pomocą systemu EWUŚ pacjenci mogą potwierdzić swoje prawo do świadczeń za pomocą numeru PESEL i dowodu tożsamości. Wystarczy podać PESEL, by móc skorzystać z bezpłatnego leczenia i refundowanych leków.

Jeżeli w rejestracji otrzymamy informację, że NFZ nie potwierdza prawa do świadczeń, możemy przedstawić dokumenty potwierdzające takie prawo.

Osoba otrzymująca zasiłek chorobowy lub rehabilitacyjny